Our childcare centres 'Knus Thuys' offer a safe,

secure, cosy second home to children, parents and

employees, in a professional and positive setting.

To us, working with children means working with our hearts and with compassion.

Childcare Knus Thuys,

Amsterdam

Overtoom Amsterdam-West

Home »  Locations »  Overtoom Amsterdam-West

Children Daycare Overtoom

‘Knus Thuys’ at the Overtoom has one group. We have a large garden of at least 60 m2 at our disposal and we are very close to the Vondelpark, where we can play and have picnics. Each day we spend an average of one hour outside (except in cases of hail or other extreme weather). We follow each baby’s own routine and for the older children we have a fixed daily schedule for the various activities and periods of rest. The centre offers many play corners and various (educational) toys.

Overdracht

Overdracht geeft het kind veiligheid en structuur en de ouder het vertrouwen dat er goed voor het kind gezorgd wordt. Daarnaast willen ouders goed op de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kind. We vertellen vooral hoe het kind de dag heeft doorgebracht en beleefd heeft. Pedagogisch medewerkers informeren de ouders en ouders informeren de medewerkers. Goede onderlinge overdracht en goede communicatie met de ouders zijn essentieel. Afspraken worden vastgelegd in de groepsmap. Ouders krijgen aan het einde van de dag een (schriftelijk) overdracht.

Observatie

De kinderen worden ten minste twee keer per jaar op het kinderdagverblijf geobserveerd door de pedagogisch medewerkers. Daar wordt gekeken naar het welbevinden van de kinderen. Deze observaties vormen de basis voor de oudergesprekken. De oudergesprekken vinden jaarlijks plaats. Aan het eind van het contract is er een eindgesprek.

Groeiboek

Elk kind krijgt een groeiboek. Hierin wordt door de pedagogisch medewerkers regelmatig geschreven over wat het kind leuk vindt, doet en met welke vriendjes het speelt. Ook worden er foto`s en werkjes van het kind in verzameld. Het groeiboek volgt het kind gedurende de periode dat het op het kindercentrum is en wordt meegegeven aan de ouders.

Inspectie

Kinderdagverblijf KNUS THUYS voldoet aan de regels zoals deze gesteld zijn in de Wet Kinderopvang en aanverwante regelgeving. Jaarlijks controleert de Inspectie van de GGD het kindercentrum voldoet aan het inspectiekader waaronder de uitgevoerde risico-inventarisatie voor gezondheid en veiligheid en actieplannen. Het inspectierapport, de risico inventarisaties veiligheid en gezondheid, de huisregels, protocollen en de actieplannen liggen ter inzage op het kindercentrum.

See Pedagogic Practicefor more.
Do you want to register: see Registration and contact information