googlead9e30b96bc48220.html

Wilhelminastraat Amsterdam-West

Home »  Locaties »  Wilhelminastraat Amsterdam-West

Kinderdagverblijf Wilhelminastraat (nabij Vondelpark)

 

Locatie Wilhelminastraat:  kinderdagverblijf Knus Thuys heeft één vestiging op de Wilhelminastraat 193. De Wilhelminastraat ligt vlak achter de Overtoom, 50 mt af van een grote speeltuin op het Cremerplein en op 200 meter van het Vondelpark (we hebben een bolderkar).  Per dag –uitgezonderd  bij hagel of andere extreme weersomstandigheden-  gaan we gemiddeld een uur naar buiten.

Naast dat we werken met gekwalificeerde medewerkers, hebben we het pand volgens de veiligheidsnormen en op comfort aangepast zoals aanrakingsveilige stopcontacten, brandwerende/vertragende maatregelen, vloerverwarming , een knuffelmuur, een ventilatiesysteem waarbij vervuilde of vochtige lucht afgevoerd wordt, een sensormat in bed (signaal gaat af als een baby niet meer ademt) en camera’s. Onze leefruimte heeft een babylounge (grote grondbox) en hoeken voor de grotere kinderen. De leefruimte heeft een  serre en openslaande deuren die toegang geven tot onze omsloten natuurbelevingstuin (op het zuiden) met ook daar een apart speelgedeelte voor baby’s. Ook kan er buiten geslapen worden in onze slaaphuisjes (kinderen zouden hierin langer en dieper slapen). De huisjes staan vlak bij de deur zodat we de kinderen altijd in de gaten kunnen houden.

Dagelijks eten de grote kinderen een warme, biologische maaltijd. De vestiging wordt geleid door een HBO’er die zelf ook op de groep staat. Zij en ouders kunnen voor adviezen terecht bij een pedagoog.

We bieden taalstimulerende activiteiten, natuuractiviteiten, muziek, yoga. De activiteiten worden gevarieerd aangeboden.

Overdracht

Overdracht geeft het kind veiligheid en structuur en de ouder het vertrouwen dat er goed voor het kind gezorgd wordt. Daarnaast willen ouders goed op de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kind. We vertellen vooral hoe het kind de dag heeft doorgebracht en beleefd heeft. Pedagogisch medewerkers informeren de ouders en ouders informeren de medewerkers. Goede onderlinge overdracht en goede communicatie met de ouders zijn essentieel. Afspraken worden vastgelegd in de groepsmap. Ouders krijgen aan het einde van de dag een (schriftelijk) overdracht.

Observatie

De kinderen worden ten minste twee keer per jaar op het kinderdagverblijf geobserveerd door de pedagogisch medewerkers. Daar wordt gekeken naar het welbevinden van de kinderen. Deze observaties vormen de basis voor de oudergesprekken. De oudergesprekken vinden jaarlijks plaats. Aan het eind van het contract is er een eindgesprek.

Groeiboek

Elk kind krijgt een groeiboek. Hierin wordt door de pedagogisch medewerkers regelmatig geschreven over wat het kind leuk vindt, doet en met welke vriendjes het speelt. Ook worden er foto`s en werkjes van het kind in verzameld. Het groeiboek volgt het kind gedurende de periode dat het op het kindercentrum is en wordt meegegeven aan de ouders.

Inspectie

Kinderdagverblijf KNUS THUYS voldoet aan de regels zoals deze gesteld zijn in de Wet Kinderopvang en aanverwante regelgeving. Jaarlijks controleert de Inspectie van de GGD het kindercentrum voldoet aan het inspectiekader waaronder de uitgevoerde risico-inventarisatie voor gezondheid en veiligheid en actieplannen. Het inspectierapport, de risico inventarisaties veiligheid en gezondheid, de huisregels, protocollen en de actieplannen liggen ter inzage op het kindercentrum.

Zie bij Pedagogiek voor meer.
Wilt u zich inschrijven: zie Inschrijven en contact