Onze kinderdagverblijven van Knus Thuys staan voor een

veilige, geborgen, gezellige thuishaven voor kind, ouders en

medewerkers in een professionele, positieve omgeving.

Werken met kinderen is voor ons werken met je hart, met gevoel

Knus Thuys, hét kinderdagverblijf

van Amsterdam-West

Overtoom Amsterdam-West

Home »  Locaties »  Overtoom Amsterdam-West

Kinderdagverblijf Overtoom

Knus Thuys aan de Overtoom heeft één groep. We hebben een grote tuin van zeker 60 m2 tot onze beschikking en zitten maar een paar meter van het Vondelpark af om te  picknicken en  te spelen. Per dag –uitgezonderd  bij hagel of andere extreme weersomstandigheden-  gaan we gemiddeld een uur naar buiten.  Bij baby’s volgen we het ritme van het kind en voor de grotere kinderen hebben we een vast dagschema  voor de activiteiten en de rustmomenten.  De vestiging heeft vele speelhoeken en spelmaterialen.

Overdracht

Overdracht geeft het kind veiligheid en structuur en de ouder het vertrouwen dat er goed voor het kind gezorgd wordt. Daarnaast willen ouders goed op de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kind. We vertellen vooral hoe het kind de dag heeft doorgebracht en beleefd heeft. Pedagogisch medewerkers informeren de ouders en ouders informeren de medewerkers. Goede onderlinge overdracht en goede communicatie met de ouders zijn essentieel. Afspraken worden vastgelegd in de groepsmap. Ouders krijgen aan het einde van de dag een (schriftelijk) overdracht.

Observatie

De kinderen worden ten minste twee keer per jaar op het kinderdagverblijf geobserveerd door de pedagogisch medewerkers. Daar wordt gekeken naar het welbevinden van de kinderen. Deze observaties vormen de basis voor de oudergesprekken. De oudergesprekken vinden jaarlijks plaats. Aan het eind van het contract is er een eindgesprek.

Groeiboek

Elk kind krijgt een groeiboek. Hierin wordt door de pedagogisch medewerkers regelmatig geschreven over wat het kind leuk vindt, doet en met welke vriendjes het speelt. Ook worden er foto`s en werkjes van het kind in verzameld. Het groeiboek volgt het kind gedurende de periode dat het op het kindercentrum is en wordt meegegeven aan de ouders.

Inspectie

Kinderdagverblijf KNUS THUYS voldoet aan de regels zoals deze gesteld zijn in de Wet Kinderopvang en aanverwante regelgeving. Jaarlijks controleert de Inspectie van de GGD het kindercentrum voldoet aan het inspectiekader waaronder de uitgevoerde risico-inventarisatie voor gezondheid en veiligheid en actieplannen. Het inspectierapport, de risico inventarisaties veiligheid en gezondheid, de huisregels, protocollen en de actieplannen liggen ter inzage op het kindercentrum.

Zie bij Pedagogiek voor meer.
Wilt u zich inschrijven: zie Inschrijven en contact